Kiralk Ak Defne, Elin Sangu First Site

First SitegeneralKiralk Ak Defne, Elin Sangu


Kiralk Ak Defne, Elin Sangu

Kiralk Ak Defne, Elin Sangu

First Site : 2017-11-06

Kiral?k A?k Defne, Elin Sangu

Elin Sangu ka kilo Sahne tozu tiyatrosunda e?itimler ald?ktan sonra dizilerd? rol almay? ba?lam??t?r. ?lk olarak 2010 y?l?nda ?yle Bir Geer Zaman ki dizisinde jale karakterini canland?rar?k Oyunculu?a merhaba demi?tir. Ard?ndan 2012 y?l?nda a?k Ka Beden Giyer adl? dizide Nehir karakterini canland?rm??t?r. 2013 yap?ml? Bir A?k Hikayesi dizisinde Eda roln oynam??t?r. 2014 y?l?nda Kurt Seyit ve ?ura dizisinde Gzide'yi oynam??t?r. ?imdi ATV'de yay?nlanan Sevdam Alabora dizisinde kadir do?ulu ile b??rol payla?maktad?r.


?yle Bir Geer Zaman Ki - Jale
A?k Ka Beden Giyer - Nehir
Bir A?k Hikayesi - Eda
Kurt S?yit ve ?ura - Gzide
Sevdam Alabora - Zeynep
Kiral?k A?k - Defne
Elin Sangu kimdir (d. 11 Temmuz 1985, ?stanbul [1]), Trk oyuncu.
?niversite e?itimini Mersin ?niversitesi Opera b?lmnde tamamlam??, dah? sonra 2006 y?l?nda Yeditepe ?niversitesi Gzel Sanatlar Fakltesini burslu olarak kazanm??t?r.
Sangu, Sahne Tozu tiyatrosonda oyunculuk e?itimi ald?ktan sonra dizilerde oyuncu olarak yeralmaya ba?l?m??t?r. ?lk olarak 2010 y?l?nda ?yle Bir Geer Zaman Ki adl? dizide Jale karakteriyle tan?nm??t?r. Ard?nd?n 2012 y?l?nda A?k Ka Beden Giyer adl? dizide Nehir karakterini canland?rm??t?r.

Click here to start

edit Report Views : [ 3556


Post a Comment ...

publish your content


You are viewing now - Kiralk Ak Defne, Elin Sangu


 new of : general

wallpaper HD - Photos - Bitcoin - general -SEO by vBSEO